Een periode van stress lokt bij sommige mensen een paniekaanval uit. Soms eenmalig, soms terugkerend. De paniekaanval kan complexe reacties uitlokken die leiden tot een paniekstoornis.

 

Angst, fobieën, stress en andere emotionele problemen zijn veel voorkomende klachten. Dikwijls gaan deze klachten gepaard met depressie, vermijdingsgedrag en allerlei beperkingen en belemmeringen in het dagelijks functioneren (werk, school, privé, vrije tijd).

Iedereen is wel eens bang of angstig. Angst is een normale en dikwijls ook beschermende reactie op dreigend gevaar. Indien dit gevaar reëel is dan is angst ook te begrijpen en aanvaardbaar. Echter, indien er geen reëel gevaar is en men tóch heel angstig is of zelfs in paniek raakt, dan kan er van een angststoornis sprake zijn.

De meeste angststoornissen veroorzaken dikwijls een lijdensweg voor de betrokkene. Het dagelijkse leven en het functioneren worden belemmerd en verstoord. Men wordt depressief en men voelt zich dikwijls ‘alleen’ en onbegrepen. De omgeving reageert vreemd, niet begrijpend, soms banaliserend of zich afwerend, hetgeen een meer isolerend effect op de betrokkene heeft.